Nieuws over 'Woningbouw'

16 september 2019

Nieuwe AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

Met ingang van 16 september 2019 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar gesteld. Met AERIUS Calculator 2019 kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.
Lees meer
16 september Lees meer...

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol bij nieuwbouw

Veel gemeenten stellen een minimum aan het aantal sociale woningen bij transformatiegebieden. Woningcorporaties hebben dan ook een belangrijke rol bij nieuwbouw, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Platform 31 organiseerde een themasessie over de rol van corporaties en verkende daarin de overgebleven én nieuwe mogelijkheden. "Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen moeten nieuwe vriendschappen sluiten," vindt Raimond de Prez, voormalig wethouder gemeente Delft. "Zowel gemeenten als woningcorporaties kijken nu te beperkt."
Lees meer
16 september Lees meer...

'Aan de slag met circulaire woningbouw'

De brochure 'Aan de slag met circulaire woningbouw' van het LenteAkkoord (.pdf) biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden om daadwerkelijk circulair te gaan bouwen. De nodige documentatie is overzichtelijk te vinden op de website van Aedes.  Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.
Lees meer
16 september Lees meer...

13 september 2019

7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden

De website gebiedsontwikkeling.nu publiceerde 7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden van Bouwend Nederland voor gemeenten. Deze organisatie onderzocht de visie en inzet van de Nederlandse gemeenten rond klimaatadaptatie. Onderzoek maakt duidelijk dat gemeenten niet altijd klimaatbestendig denken bij het aansturen van opdrachtnemers, zoals bouwers en projectontwikkelaars.
Lees meer
13 september Lees meer...

11 september 2019

Zes adviezen van experts over miljardenplan woningbouw

Vorige week berichtte de Volkskrant over een Kabinetsplan om de woningmarkt te stimuleren met maatregelen ten bedrage van 2 miljard euro. Het kabinet wil nieuwbouwprojecten stimuleren, de corporaties fiscale kortingen geven, huisjesmelkers aan banden leggen en starters vrijwaren van overdrachtsbelasting. Snijdt het hout? De redactie van de website Stadszaken deed een rondvraag bij zes experts en politici. Hoewel zij blij zijn dat het Rijk een actieve houding aanneemt, valt er volgens hen nog een hoop op de plannen af te dingen.
Lees meer
11 september Lees meer...

Geld direct in stenen steken is beleid 'van gisteren'

De Neprom is blij dat het kabinet twee miljard euro uittrekt voor de woningbouwsector. Maar de investering alleen is niet genoeg, volgens Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter in een radio-uitzending van BNR.  Die zak geld direct in stenen steken is volgens de branchevereniging van projectontwikkelaars 'beleid van gisteren'.
Lees meer
11 september Lees meer...

10 september 2019

Grote verschillen in bouwleges tussen gemeenten

De leges die gemeenten vragen voor een 'omgevingsvergunning bouwactiviteit', dus een bouwvergunning, verschillen nog steeds enorm. Dit maakte Binnenlands Bestuur bekend in een publicatie, op basis van een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Officieel moet de prijs van de vergunning de administratieve kosten van de gemeente dekken, maar in de praktijk gebruiken gemeenten bouwleges om met kosten te schuiven. Zo houden sommige gemeenten de kosten voor kleine aanpassingen aan de woning bewust laag om het opknappen van de eigen woning te stimuleren.
Lees meer
10 september Lees meer...

Transformaties van kantoor naar woningbouw

Transformaties van kantoor naar woningbouw. De website van De Architect laat het licht schijnen op drie mooie, geslaagde voorbeelden: Het oude kantoor van Rijkswaterstaat in Den Bosch door Houben / Van Mierlo Architecten, Startsmart Urban Lofts in Amsterdam door BNLA architecten en kantoorpand De Binck in Den Haag door Kraaijvanger.
Lees meer
10 september Lees meer...

9 september 2019

D66 wil minder vee en meer woningbouw

Regeringspartij D66 wil dat de Nederlandse veestapel halveert. Door zo’n vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw. Dit schrijft het Algemeen Dagblad in een publicatie. D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, waarbij zij fors minder dieren houden, óf ervoor kiezen hun bedrijf te beëindigen. "Bij beide keuzes gaat de overheid financieel helpen. Dit kabinet moet de overgang naar kringlooplandbouw zo aantrekkelijk mogelijk maken. En er moet extra geld komen om boerenbedrijven uit te kopen."
Lees meer
09 september Lees meer...

Onno Hoes: 'Betwijfel of een uitzondering voor de woningbouw juridisch hard te maken is'

Onno Hoes, sinds een maand voorzitter van makelaarsvereniging NVM,sluit zich aan bij de gelederen die pleiten voor een uitzondering voor woningbouw in de stikstofproblematiek. Dit zei hij in het radioprogramma Spraakmakers van NPO Radio 1. Het is volgens de NVM-voorzitter maar de vraag of de Raad van State bereid zou zijn om een uitzonderingspositie te creëren. ''Maar proberen kan je het altijd.''
Lees meer
09 september Lees meer...

6 september 2019

Johan Vollenbroek: 'Nooit geprocedeerd tegen woningbouw'

Johan Vollenbroek, voorzitter van de coöperatie Mobilisation for the Environment heeft in een radio-uitzending van BNR gereageerd op de claim van de NEPROM voor een uitzonderingspositie voor woningbouw in het stikstofdebat. Vollenbroek is het boegbeeld van drie milieuorganisaties die succesvol het Nederlandse stikstofbeleid bestreden bij de Hoge Raad. De NEPROM pleit voor een uitzonderingsregeling die woningbouw tot een bepaalde omvang op minimaal 500 meter van Natura2000-gebieden. Vollenbroek verklaart: "Ik ben het daar eigenlijk gedeeltelijk best wel mee eens. We hebben nooit geprocedeerd tegen woningbouw, maar tegen de intensieve veeteelt."
Lees meer
06 september Lees meer...

5 september 2019

Kabinet neemt onorthodoxe maatregelen tegen woningnood

Het kabinet zal volgens een artikel van de Volkskrant op Prinsjesdag een aantal onorthodoxe maatregelen te presenteren in de strijd tegen de woningnood. Zo komt er een fonds met een miljard euro aan subsidies voor gemeenten die nieuwbouwprojecten starten. Woningcorporaties krijgen daarnaast voor een miljard aan fiscale kortingen als ze nieuwbouw plegen. Starters op de woningmarkt worden mogelijk vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Verder heeft het kabinet onderzoek gedaan naar een verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek.
Lees meer
05 september Lees meer...

Waarom stikstof Nederland in z'n greep heeft

De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komt ernstig in de knel door regels rond de uitstoot van stikstof. Dat zeggen bestuurders in die steden tegen de NOS. Uit een rondgang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat naast Eindhoven en Den Haag veel andere plaatsen ook in de knel denken te komen.
Lees meer

NOS op 3 legt in deze video uit waarom stikstof Nederland in zijn greep heeft:
05 september Lees meer...

3 september 2019

'Openbare aanbestedingen staan doelmatigheid in de weg'

Partnerselectie moet een grotere rol spelen bij het ontwikkelen van gebieden, volgens de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Op de website Stadszaken zegt Sven Schroots: "Gemeenten schrijven soms openbare aanbestedingen uit, terwijl niet alle gebiedsontwikkelingen aanbestedingsplichtig zijn. Dit staat doelmatigheid in de weg. Sven Schroots is adviseur bij AKRO Consult en medeopsteller van het document. De geschikte partner vind je volgens de adviseur door het maken van een longlist, met daarop alle partijen die zich voor het project hebben aangemeld. Vervolgens wordt het aantal partijen, op basis van ervaring, capaciteit en expertise, gereduceerd.
Lees meer
03 september Lees meer...

Johan Conijn: ‘Voor koopstarters wordt amper meer gebouwd’

Johan Conijn, directeur Finance Ideas en emeritus-hoogleraar woningmarkt, roept het Kabinet op om met concrete resultaten te komen om de woningnood op te lossen. In een opiniestuk in het Financieele Dagblad schrijft hij: "Van 2012 tot en met 2018 is de nieuwbouw uitgekomen op een gemiddelde van slechts 53.600 woningen per jaar. Hierdoor is het woningtekort toegenomen. Dit jaar is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven, weer in een neerwaartse glijvlucht gekomen. In juni 2019 werd voor slechts 3500 woningen een bouwvergunning verstrekt. Dat is een dramatisch laag aantal."
Lees meer
03 september Lees meer...

29 augustus 2019

PFOS, GenX en PFOA zorgen voor rem op bouwprojecten

Een tot nu toe vrij onbekend vervuilend stofje, PFOS genaamd, zorgt voor onrust in de bouw- en infra-wereld. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad in een artikel. Per 1 oktober moet iedere schep grond die wordt verplaatst onderzocht zijn, maar er zijn veel te weinig laboratoria die PFOS-analyses kunnen doen. En oh wee als er iets gevonden wordt. Dan kan het grondbedrijf of de bouwer het zand alleen tegen torenhoge kosten kwijt.
Lees meer
29 augustus Lees meer...

27 augustus 2019

Ontwikkelaars willen vrijstelling stikstofregels voor woningbouw

Woningbouwprojecten moeten vrijgesteld worden van regels ten aanzien van stikstofuitstoot, stellen projectontwikkelaars. Dit schrijft de website Cobouw in een artikel. De projectontwikkelaars concluderen op basis van recent onderzoek van de RIVM en een eigen analyse naar aanleiding van concrete bouwprojecten van Neprom-leden dat woningbouw niet leidt tot verhoging van de stikstofdepositie in de Natura2000-gebieden.
Lees meer
27 augustus Lees meer...

22 augustus 2019

Bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen onzeker door stikstof

Bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro staan op losse schroeven door de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de beperking van de stikstofuitstoot. Dat heeft ABN Amro berekend en de NOS gepubliceerd op haar website. Door die stikstof-uitspraak kunnen allerlei bouwprojecten niet doorgaan.Volgens de bank is de komende vijf jaar de bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen en 9 miljard euro aan infrastructuur onzeker geworden.
22 augustus Lees meer...

21 augustus 2019

Woningnood stijgt extra door stikstofprobleem

Volgens Jan Fokkema, directeur van de vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM, wordt de woningbouw gegijzeld door de stikstofproblematiek. Dit schrijft het Algemeen Dagblad in een artikel. Veel concrete projecten voor woningbouw worden afgeblazen, zoals vorige week de bouw van 468 huizen in Roermond. ,"Maar het probleem is veel groter. Ik hoor van ontwikkelaars dat gemeenten en provincies hun loket simpelweg sluiten. Oftewel: als een ontwikkelaar vergunningen wil aanvragen, krijgt hij nul op het rekest", aldus Fokkema.
Lees meer
21 augustus Lees meer...

16 augustus 2019

Huizen bouwen zonder plastic

De Britse woningbouwvereniging Accord wil woningen realiseren zonder plastic erin. Dit schrijft de website Duurzaam Bedrijfsleven in een publicatie. Eerder ontwikkelde Accord al koolstofarme woningen. Dat betekent de toepassing van plasticvrije componenten in keukens, badkamers en ramen en het omlaag brengen van de hoeveelheid plastic in bouwmaterialen. Het project maakt deel uit van het Europese project Charm, wat staat voor ‘Circular Housing Asset Renovation & Management’. Daarin werken bedrijven uit België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen.
Lees meer
16 augustus Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk