Nieuws over 'Woningbouw'

18 juni 2019

'Nu is het tijd voor goedkopere huizen.'

Hans Meurs van bouwontwikkelaar Vorm zegt in het Algemeen Dagblad: "Nu is het zo dat we bij ieder nieuw project een nieuw ontwerp maken en de engineering opnieuw doen. Elk gebouw is bijna een experiment. Dat is onnodig veel werk, want de trappenhuizen, installaties en badkamers mogen best elke keer hetzelfde zijn. De hele indeling van het huis zelfs. Zolang de buitenkant van het gebouw maar uniek is en de bewoners hun eigen ideeën en sfeer kunnen toevoegen. Een iPhone is toch ook bij iedereen hetzelfde? Het hoesje, de achtergrond en de apps maken het persoonlijk. De ontwikkelingstijd van gebouwen kan van twee naar een jaar, ben ik van overtuigd."
Lees meer
18 juni Lees meer...

17 juni 2019

Opinie: Angst voor dichtheid en hoogbouw

"In Nederland heerst over dichtheid het nodige chagrijn. De voorstelling dat dichtheid een feest kan zijn, moet in ons land veelal nog landen. Ofschoon de voordelen van verdichting nauwelijks te bestrijden zijn, breekt bij menigeen bij dit begrip het nodige angstzweet uit. Achter de bezwaren tegen dichtheid lijkt inderdaad een niet helemaal te beredeneren angst tegen hoogbouw schuil te gaan." Dit schrijft Harm Tilman, hoofdredacteur van het vakblad 'de Architect' in een opiniestuk.
Lees meer
17 juni Lees meer...

13 juni 2019

Klaas Knot: 'De oplossing voor oververhitting op de woningmarkt is meer bouwen'

De oplossing voor oververhitting op de woningmarkt is simpelweg meer bouwen. Dit is de boodschap van DNB-president Klaas Knot en CPB-directeur Laura van Geest die beiden hameren op het belang van de woningmarkt voor de economie. De woningmarkt is relatief belangrijk voor de Nederlandse economie. "Die wisselwerking tussen huizenmarkt en economie is ontzettend sterk", zegt Knot hierover op de website Nu.nl.
Lees meer
13 juni Lees meer...

12 juni 2019

BENG-eisen aangescherpt vanaf 1 juli 2020

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG).
Ollongren: ‘Ik heb deze eis aangescherpt. De BENG 1 eis voor de meeste tussenwoningen gaat hiermee van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr. Van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’ 
Lees meer
12 juni Lees meer...

11 juni 2019

Steeds meer snel groeiende steden kiezen voor hoogbouw

Het was de Van Abbestichting die het gemeentebestuur opriep een nieuwe hoogbouwvisie voor Eindhoven te maken, zodat ze niet meer ad hoc op bouwplannen hoeft te reageren. Dat is nodig, want er is een heuse hoogbouwhausse in aantocht. Bij het station komt een cluster van drie nieuwe torens, District E genaamd. De Groene Amsterdammer publiceerde een artikel waaruit blijkt dat hoogbouw in de Nederlandse steden aan populariteit wint. En niet alleen in Rotterdam.
Lees meer
11 juni Lees meer...

8 juni 2019

Stikstof kan bom worden onder bouwplannen na uitspraak Raad van State

De stikstofaanpak in Nederland is volgens de Raad van State in strijd met de Europese wet en daarom ongeldig. Dat is een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor woningbouwprojecten, veehouderijen, wegenbouw en industrie. Volgens Europese regels moet de neerslag van stikstof in natuurgebieden bestreden worden. De maatregelen die Nederland neemt om de uitstof terug te dringen zijn volgens de Raad van State geen geldige grond om op andere plekken nieuwe ontwikkelingen toe te staan, omdat het effect niet is bewezen.
Woningbouwprojecten in de (wijde) omtrek van natuurgebieden kunnen hinder ondervinden van de uitspraak. Nieuwe projecten kunnen onmogelijk worden en bestaande projecten zijn mogelijk ten onrechte vergund. Dat schrijft o.a. dagblad Trouw.

08 juni Lees meer...

29 mei 2019

Crisis- en herstelwet aangepast om woningbouw te versnellen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt ons ruimte om, vooruitlopend op de Omgevingswet, te experimenteren met instrumenten uit die wet en nog veel belangrijker, de woningbouwproductie te versnellen.”
Eén van de projecten die met de Crisis- en herstelwet mogelijk wordt gemaakt is het project Amsterdam Haven-Stad, waarmee op termijn tussen de 40.000 en 70.000 extra woningen kunnen worden gerealiseerd.
Lees meer
29 mei Lees meer...

28 mei 2019

Zuid-Holland versoepelt regels om woningbouw te versnellen

De website Stadszaken bericht dat regio's in Zuid-Holland in hun nieuwe woningbouwprogramma’s 30 procent meer woningen mogen inplannen dan nodig is volgens de voorspellingen. Door deze versoepeling van regels door het provinciebestuur moet worden voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd als er plannen uitvallen of vertragen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelde onlangs dat er in heel Nederland te weinig bouwplannen zijn om het tekort aan nieuwe woningen op de woningmarkt terug te dringen.
Lees meer
28 mei Lees meer...

23 mei 2019

Aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen laagste in drie jaar

Voor de bouw van ruim 12,5 duizend woningen werd in het eerste kwartaal van 2019 een vergunning afgegeven. Dat is ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd. Dit meldt het CBS in een persbericht. Niet alleen het aantal vergunde woningen was lager, maar ook de vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouw van woningen was aanzienlijk lager. De omzet van de bouwsector nam in het eerste kwartaal met 11,4 procent toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.
Lees meer
23 mei Lees meer...

22 mei 2019

Interview: 'Het samengaan van architectuur en ontwikkeling is de toekomst.'

In een dubbelinterview van website De Architect met Nanne de Ru en Niels Jansen van Red Company stellen deze twee dat het van belang is om architectuur en ontwikkeling met nieuwe ogen te bekijken. "Op dit moment is de vraag veel meer hoe we gaan bouwen in de stad. In de stad neem je aan het begin veel meer risico omdat je grond moet kopen die al veel waard is. Het gebouw moet vervolgens echt de waarde toevoegen. Daarnaast zit je met de complexe vraag hoe je kunt bouwen in de stad. De locaties zijn per definitie uniek en bijzonder en je kunt dus niet een standaard programma uitrollen. Je moet veel specifieker over locatie nadenken. Daarom denken we dat het samengaan van architectuur en ontwikkeling de toekomst is."
Lees meer
22 mei Lees meer...

21 mei 2019

Drijvend huis uit Filipijnen als oplossing voor woningnood in Amsterdam

Volgens een artikel in de hoofdstedelijke krant Het Parool zouden de drijvende kubushuizen van Finch Floating Homes een oplossing kunnen bieden voor het tekort aan woningen in Amsterdam. Het prototype van dit huis werd vorig jaar gebouwd door Joran van Schaik (28) en Pieter Ham (30), promovendi aan de Technische Universiteit Delft. Het tweetal werkte daarbij samen met Filipijnse aannemers. Deze week neemt voor het eerst een familie haar intrek in het prototype in de Baai van Manila om te testen hoe bewoonbaar het drijvende huis is. 
Meer lezen 
21 mei Lees meer...

20 mei 2019

Hoe betrek je mensen bij veranderingen in hun leefomgeving?

Waarom zou je als gemeente iets doen met de ergernissen van bewoners? Omdat de Omgevingswet eraan komt! Het is de bedoeling dat gemeenten, provincies, waterschappen straks alles in samenwerking met hun inwoners doen: plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren. Dat lukt alleen als je helder, toegankelijk en respectvol communiceert. "En daar kun je volgens mij als gemeente niet vroeg genoeg mee beginnen."schrijft Marjan Derksen in een blog.
Lees meer
20 mei Lees meer...

17 mei 2019

Interview met Desiree Uitzetter: 'Wantrouwen bij gemeenten wegnemen'

In het artikel op de website gebiedsontwikkeling.nu zegt NEPROM-voorzitter Desiree Uitzetter: “We romen geen dikke winsten af, maar hebben wel buffers nodig om risico’s op te vangen.” Volgens haar kampen gemeenten met een gebrek aan voldoende gekwalificeerde medewerkers. “Veel ambtenaren die de grote gebiedsontwikkelingen in het verleden hebben meegemaakt, zijn vertrokken of met pensioen." En ook: "Gemeenten maken simpele zaken soms veel ingewikkelder dan nodig is."
Lees meer
17 mei Lees meer...

16 mei 2019

Opnieuw minder nieuwe woningen verkocht in het eerste kwartaal

De branchevereniging NVB voor ontwikkelaars & bouwondernemers concludeert uit eigen onderzoek dat in het eerste kwartaal van 2019 het aantal verkochte, nieuwe koopwoningen is blijven steken op krap 7.700, ondanks de huidige woningnood. Dit is 5% minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en 13% minder dan in het eerste kwartaal van 2017.
Belemmeringen zijn met name de onvoldoende beschikbaarheid van bouwlocaties, gemeenten die juist dure ambities opstapelen en de gestegen bouw- en grondkosten. Projecten voor koopwoningen zijn daardoor steeds lastiger financieel haalbaar te maken.
Lees meer
16 mei Lees meer...

Woningen ontworpen voor mensen met autisme

Laura van Beek heeft als afstudeerproject aan de TU Delft woningen ontworpen voor mensen met een autistische aanleg. Een hofje in de binnenstad van Leiden; een prikkelarme omgeving met een hoge architectonische kwaliteit. "De doelgroepen voor de woningen zijn mensen met autisme en daarnaast ook starters, zodat het tot een diverse woonomgeving leidt. Aangezien het autistisch spectrum zeer veel uitingen kent, heb ik me gefocust op degenen die zich op de grens van zelfstandig en onzelfstandig bevinden. Zij zijn te zelfstandig voor de eerder genoemde groepswoonvormen, maar zijn niet zelfstandig genoeg om volledig onafhankelijk te leven." vertelt Laura van Beek op de website Architectuur.nl.
Lees meer
16 mei Lees meer...

14 mei 2019

De aannemer wordt administrateur nu de wet kwaliteitsborging is aangenomenDe Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Dat schrijft de kamer op haar website. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De nadruk ligt daarin minder op de toets van de ingediende bouwplannen. In plaats daarvan ligt de nadruk op een uitgebreide toets van het bouwwerk, zowel tijdens de bouw als bij oplevering. Dit moet de aannemer laten doen door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Alles moet geadministreerd worden in een bouwdossier. Aannemers vrezen dan ook extra kosten en extra administratie. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan.
14 mei Lees meer...

13 mei 2019

75.000 woningen per jaar zijn nodig, maar dit lukt nog altijd niet

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeert uit een studie dat het aantal bouwprojecten tekort schiet om het benodigde aantal van 75.000 woningen per jaar te halen. In de Nationale Woonagenda is de ambitie uitgesproken om tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen te bouwen om zo vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans te brengen. Dit blijkt uit het persbericht van het EIB. 
Lees meer 
13 mei Lees meer...

9 mei 2019

Aedes organiseert bijeenkomst over betaalbare huurwoningen

In Nederland zijn jaarlijks 75.000 nieuwe woningen nodig voor het groeiende aantal huishoudens. Aedes organiseert daarom een netwerkbijeenkomst over het bouwen van betaalbare nieuwbouwwoningen voor de onderkant van de woningmarkt.
Lees meer
09 mei Lees meer...

6 mei 2019

Stelling: 'De gemeente moet zelf ook kunnen verdienen aan woningbouw.'Hoe kan de woningbouw op gang gebracht worden? Op de website omgevingsweb.nl reageren Jos Feijtel (lid BZK Expertteam Woningbouw) en Friso de Zeeuw (emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling) op enkele stellingen over de woningbouw en het woningtekort. Een financiële prikkel voor gemeenten? Het verdelen van de huidige vierkante meters? Buitenstedelijke bouw?
Lees meer
06 mei Lees meer...

2 mei 2019

Woonbedrijf Eindhoven en drie ondernemers werken samen in circulaire bouw

In een blog van Duurzaamgebouwd.nl vertellen drie ondernemers en woningbouwcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven hoe zij samen zoveel mogelijk waarde toevoegen aan bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop, renovatie of onderhoud en zo het circulair bouwen mogelijk maken.
Lees meer
02 mei Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk