14.4.20

Coronacrisis gebruiken om de woningbouw te versnellen

Met het Gelders Actieplan Wonen wil de Provincie Gelderland de woningbouw stimuleren voor juist die doelgroepen die momenteel moeilijk aan de bak komen op de woningmarkt. Dit wordt extra urgent nu als gevolg van de coronacrisis een nieuwe economische recessie dreigt. Gedeputeerde Peter Kerris legt aan de website Stadszaken.nl uit wat de speerpunten zijn in het Gelderse plan. ‘Laten we de coronacrisis gebruiken om de woningbouw te versnellen en de procedures te vereenvoudigen.’
Lees meer