9.4.20

De Woonweek: Waarschuwingen en kansen wisselen elkaar af

Na het aanvankelijk voorzichtige optimisme in de woningmarktsector aan het begin van de coronacrisis werd deze week een veel somberdere teneur aangezet. Als eerste door het Economische Instituut voor de Bouw (EIB), dat via de website van de NOS liet weten dat zij verwacht dat de bouwsector als geheel zo’n 15% zal krimpen, als gevolg van de coronapandemie en de genomen maatregelen. Het EIB voorspelt dat er 40.000 banen in de bouw zullen verdwijnen.

Vervolgens deelde ook de ABN Amrobank haar voorspellingen. Net als het Centraal Planbureau een week eerder denkt de bank aan een krimp van de woningmarkt van 7 à 8 procent. Enerzijds omdat het risico groeit dat de hypotheekrente zal gaan stijgen, maar vooral ook omdat grote beleggers nu voorzichtiger worden.

Blijven bouwen 
Net als de adviseurs van Deloitte een week eerder waarschuwt ook deze bank voor een herhaling van fouten uit de vorige crisis. “Corporaties hebben de afgelopen jaren weinig gebouwd, onder meer vanwege de Verhuurdersheffing. De laatste tijd groeide de politieke support om deze belasting te verlagen. Dit standpunt zal waarschijnlijk nog meer draagvlak krijgen, want Nederland mag niet dezelfde fout maken als tijdens de kredietcrisis. Toen viel de woningbouw stil, wat de basis legde voor de fikse toename van het woningtekort.” Schrijft nu ook de econoom van deze bank.

Dit advies was niet tegen dovemans oren gezegd. Tweede Kamerlid Eric Ronnes (CDA) vindt ook dat woningcorporaties tijdens de coronacrisis nieuwe woningen moeten blijven bouwen en huizen verduurzamen, zo meldt de website van RTL Nieuws. Het Kamerlid heeft dit trouwens niet alleen tegen de pers gezegd, maar inmiddels ook gevraagd aan minister voor Wonen, Stientje van Veldhoven.

Spoedwet 
De minister heeft op deze vraag nog niet gereageerd. Wel heeft minister Van Veldhoven een spoedwet naar de Tweede Kamer gestuurd om ervoor te zorgen dat tijdens de coronamaatregelen geen huiseigenaren op straat belanden. “De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en Vereniging Eigen Huis hebben hierover afspraken. Hypotheekverstrekkers zoeken met huiseigenaren naar oplossingen en gaan in deze periode niet over tot gedwongen verkopen van woningen.” Aldus de Rijksoverheid.

Ook bewoners van vakantieparken, die al jaren strijden om permanent in hun vakantiewoning te mogen wonen, krijgen nu via deze spoedwet toestemming om in hun huis te blijven. En verhuurders mogen een tijdelijk huurcontract verlengen als deze zou aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020, volgens de website baaz.nl. “Contracten kunnen met maximaal drie maanden worden verlengd. Mocht de crisis langer duren, dan kan de spoedwet worden aangepast.” zo bericht deze website voor particuliere verhuurders.


Valt mee
Maar niet iedereen gaat mee in het pessimisme van de EIB en de ABN-Amrobank. Volgens Onno Hoes, voorzitter van makelaarsclub NVM, zal het wel meevallen. “Sowieso moet ik zeggen dat de cijfers van ABN in andere crisissen ook niet altijd de juiste zijn geweest,” zei Onno Hoes volgens de website van WNL.

Volgens dezelfde website zegt financieel journalist Servaas van der Laan: “De vraag naar woningen blijft. De bevolkingsgroei gaat niet zomaar weg. Laten we nu leren van de vorige crisis: toen stopten we massaal met woningen bouwen, en daarvan ondervinden we nu nog steeds de problemen.” Hij vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven: “We moeten toch ergens wonen met zijn allen.”