Woningmarkt

Nieuwe AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

17 september 2019

Opinie: 'Het is alle ballen op de Randstad'

In een opinie voor RTLZ pleit stadsgeograaf Cody Hochstenbach voor meer spreiding van banen naar provinciesteden, zoals ook in de jaren '70 gebeurde. Rijksdiensten als de PTT en het CBS werden verplaatst vanuit de Randstad naar provinciesteden als Groningen en Heerlen. Het huidige beleid slaat een compleet andere afslag in. Stadsgoeroes zien het liefst een zo groot mogelijke opeenstapeling van mensen en activiteiten in de grote steden. Werkgelegenheid, cultuur, evenementen – alles moet maar naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Het is alle ballen op de Randstad.
Lees meer
17 september Lees meer...

Nibud: 'Huurders in sociale huurwoning hebben het moeilijk'

Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Dit meldt het Nibud in een persbericht, na het publiceren van twee rapporten over woonlasten. Huiseigenaren in Nederland hebben het financieel gezien makkelijker, slechts 8 procent van de hypotheekbezitters heeft te hoge woonlasten ten opzichte van de normbedragen. Met name huurders in sociale huurwoning hebben het moeilijk. Mensen met te hoge woonlasten bevinden zich met name in een sociale huurwoning.
Lees meer
17 september Lees meer...

16 september 2019

Nieuwe AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

Met ingang van 16 september 2019 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar gesteld. Met AERIUS Calculator 2019 kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.
Lees meer
16 september Lees meer...

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol bij nieuwbouw

Veel gemeenten stellen een minimum aan het aantal sociale woningen bij transformatiegebieden. Woningcorporaties hebben dan ook een belangrijke rol bij nieuwbouw, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Platform 31 organiseerde een themasessie over de rol van corporaties en verkende daarin de overgebleven én nieuwe mogelijkheden. "Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen moeten nieuwe vriendschappen sluiten," vindt Raimond de Prez, voormalig wethouder gemeente Delft. "Zowel gemeenten als woningcorporaties kijken nu te beperkt."
Lees meer
16 september Lees meer...

'Aan de slag met circulaire woningbouw'

De brochure 'Aan de slag met circulaire woningbouw' van het LenteAkkoord (.pdf) biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden om daadwerkelijk circulair te gaan bouwen. De nodige documentatie is overzichtelijk te vinden op de website van Aedes.  Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.
Lees meer
16 september Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk