De Woonitor: indicator voor de krapte op de koopwoningmarkt.

Honk publiceert de website woonnieuws.nl. Als ontwikkelaar van woningen doen we zelfstandig onderzoek naar de veranderingen op de koopwoningmarkt. Zo beschikken we over marktkennis, ver voordat deze in cijfers van de NVM en het CBS / Kadaster waarneembaar zijn. 

We hebben onder meer een index ontwikkeld die in één opslag de krapte op de woningmarkt in beeld brengt: de Woonitor. De index wordt maandelijks geactualiseerd en hier gepubliceerd. Doel van de index is om veranderingen 'real-time' te meten. 

Hoe lees je de index?

De index kan bewegen tussen -5 en 5. Rond de nul is er een gezonde markt. Hoe negatiever het indexgetal, hoe krapper de woningmarkt: er is dan weinig aanbod en veel vraag. 

De index staat per 1 mei 2023 op - 1,69. Er is dus krapte.

Een maand geleden was de index -1,88. De index schommelt behoorlijk, maar per saldo treedt de laatste maanden een (verdere) verruiming op van de markt. Die vindt vooral plaats in woningen die al wat langer te koop staan, mogelijk omdat de verkopers niet anticiperen op de dalende markt. Dit aanbod prijst zich daarmee uit de markt. Er worden vergeleken met voorgaande jaren wat minder woningen te koop gezet (in april 2023 zelfs 20% minder dan normaal in de afgelopen 5 jaar) en er worden fors minder woningen verkocht. 

In het tweede half jaar van 2022 was een sterke toename van het aantal aangeboden woningen in de grote steden waar te nemen. Het afgelopen kwartaal is dit niet meer het geval. Het lijkt er op dat de geconstateerde uitverkoop van beleggingsplanden inmiddels is gestopt. De vraagprijzen liggen er nu zo'n 5% lager dan op het hoogtepunt, in het tweede kwartaal van 2022. 

Lees hier onze meest recente prognose voor de krapte en de prijsontwikkeling in de komende maanden. 

We verwachten dat de komende maanden de markt nog wat verder verruimt. Over de index

De index wordt berekend sinds 1 januari 2015. De index kan zich bewegen tussen +5 (zeer ruime markt, veel keuze, de koper dicteert de prijs) en -5 (krappe markt, weinig aanbod, de verkoper dicteert de prijs). Er is sprake van een gezonde markt als de index zich langdurig tussen -1,5 en +1,5 begeeft. Een dergelijke markt heeft zich sinds de introductie van de Woonitor nog niet voorgedaan.