6.2.20

Circulaire woningbouw: de stand van zaken

Wat betekent de transitie naar een circulaire economie voor de woningbouw? Een nieuwe publicatie van Platform 31 biedt een overzicht van de stand van zaken, ontwikkelingen en suggesties voor vervolgstappen. Circulair denken en werken in de bouw is vooral van belang om de milieu-effectiviteit te maximaliseren, oftewel negatieve milieu-impact terug te dringen of zelfs te voorkomen. Dat kan onder andere worden bereikt door langdurig hoogwaardig hergebruik van materialen, producten en gebouwen mogelijk te maken. Hoe goed dat gebeurt hangt ook af van de mate waarin andere partijen (bouwbedrijven, leveranciers, woningcorporaties, decentrale overheden, financiƫle bedrijven, en woningeigenaren) het thema omarmen. Vandaar dat kennisdeling met alle relevante partijen noodzakelijk is. Een paar koplopers toejuichen die steeds verder uitlopen is niet genoeg.
Lees meer