19.9.19

Verduurzaming woningvoorraad door verhuurdersheffing om te zetten in investeringsregeling

Ook Woonbond-directeur Paulus Jansen schaart zich in de gelederen die vinden dat de woningbouw niet gehinderd zou mogen worden door het stikstofbeleid. Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. "De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie. Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten."
Lees meer