19.9.19

SCP: 'Onder de pannen zonder gas'

Het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) heeft een publicatie uitgebracht onder de titel 'Onder de pannen zonder gas' waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar woningeigenaren en de omslag naar aardgasvrij wonen. Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan, zo luidt de conclusie. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas; deze zijn gerelateerd aan zorgen over de effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Er is een brede behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas.
Lees meer