7.4.20

Provincie maakt ruimte voor nieuwe woningen

De provincie Utrecht heeft ruimte gezocht voor extra woningbouwplannen, zodat de komende 10 jaar voor 108.500 woningen plannen kunnen worden gemaakt. De provincie Utrecht zet in op binnenstedelijk bouwen en bouwen rond ov-knooppunten. Voornaamste reden dat er nu meer ruimte is voor woningbouwplannen in de provincie, is dat bij de Utrechtse gemeenten en provincie de woningbouwopgave hoog op de agenda staat. Het merendeel van deze plancapaciteit ligt in het stedelijk gebied van de gemeente Utrecht.
Lees meer