5.3.20

Woondeal Arnhem-Nijmegen: 20.000 tot 60.000 woningen

Het Rijk, de provincie Gelderland en 18 gemeenten maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Dit staat op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De afgelopen jaren is de regio als geheel snel gegroeid, en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat de woningtekorten oplopen. Ook zijn de complexe leefbaarheidsopgaven, de strategische ligging en de groene ambities van de regio mede aanleiding geweest voor het sluiten van een Woondeal.
Lees meer