19.3.20

Platform31 start een proef met wooncoöperaties

De wooncoöperatie is een aanvulling op de meer traditionele vormen van huren of kopen. Zeggenschap en regie liggen primair bij de bewoners zelf. Het verschijnsel wooncoöperatie bestond al in de 19e eeuw, en is bovendien een gangbare woonvorm in veel buurlanden. Het aantal wooncoöperaties in Nederland is echter klein. Het stimuleren van wooncoöperaties is daarom nodig om een maatschappelijke ontwikkeling op gang te brengen en deze vorm van wonen een serieus alternatief te laten zijn. Het vergt een cultuuromslag binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Daarom wil Platform31 starten met 10 proefprojecten. 
Lees meer