31.3.20

Opinie: ''Corporaties, profiteer van de crisis.''

"Wij doen deze oproep met de lessen uit de vorige crisis (2009) in het achterhoofd" schrijven Siddharth Khandekar en Lennert van Middelkoop (beide aan het werk voor Deloitte) op de website binnenlandsbestuur.nl. Achteraf is goed verklaarbaar waarom woningcorporaties hun investeringen terug schroefden. Woningcorporaties worstelden afgelopen jaren – mede door het missen van de ‘koopjesmarkt’ – met een gebrek aan bouwlocaties, hoge bouwkosten en langdurige complexe planologische procedures. Ondanks de breed gedragen noodzaak om voldoende betaalbare huurwoningen te realiseren, worden investeringsambities jaar op jaar niet gehaald. Mogelijk leidt de corona-crisis tot een forse vertraging of zelfs vraaguitval in de bouw- en vastgoedmarkt; in ieder geval vanuit private zijde.
Lees meer