30.3.20

Oefenen met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Net als de Omgevingswet treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2021 in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Platform_31 organiseert proefprojecten zodat overheden, initiatiefnemers en anderen uit de praktijk ervaring op kunnen doen. Het verslag van de laatste bijeenkomst (nog net voor de coronamaatregelen van kracht werden) is nu gepubliceerd.
Lees meer