5.3.20

Marktplaats voor proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Veel partijen die te maken krijgen met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) willen graag weten welke expertise waar beschikbaar is. De VNG en het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) werken daarom aan een centrale marktplaats voor vraag en aanbod van de proefprojecten Wkb.Deze is te vinden op de website www.aandeslagmetkwaliteitsborging.nl. Met deze centrale marktplaats, hopen VNG en IBK dat relevante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteitsborgers en initiatiefnemers) elkaar sneller kunnen vinden.
Lees meer