24.3.20

Het bestemmingsplan ligt nog ter inzage, maar het gemeentehuis is dicht

De Afdeling bestuursrechtspraak is nogal streng als het gaat om schending van de verplichting tot tervisielegging van het papieren ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken. Op de website 'Omgevingsweb' wordt ingegaan op de juridische gevolgen van de situatie dat veel bestemmingsplannen ter inzage liggen terwijl burgers vanwege het coronavirus niet in de gelegenheid zijn om het te komen inzien. In beginsel leidt schending van de eis van tervisielegging gedurende zes weken tot vernietiging van het bestemmingsplan. Dat het plan elektronisch beschikbaar is gesteld, doet aan de eisen van tervisielegging niet af.
Lees meer