3.3.20

De terugkeer van Volkshuisvesting

Om het woningtekort aan te pakken moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. Dit schrijft de Volkskrant. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA dinsdag aangenomen. De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten. Uit de koker van Vrom kwamen eerder de plannen voor groeikernen als Zoetermeer en Almere, stadsvernieuwingsprojecten in de grote steden en de aanwijzing van vinexlocaties, plekken voor grootschalige woningbouw.
Lees meer