26.2.20

Wat bezielt het gemeentebestuur van Utrecht om voorkeur te geven aan windmolens voor woningen?

De polder Rijnenburg, nabij de stad Utrecht, is één van de meest besproken locaties waar grootschalige bouw van woningen maar niet wil lukken. De website Stadszaken beschrijft in een artikel hoe het mogelijk is dat deze impasse al 20 jaar duurt. Wat bezielt het gemeentebestuur van Utrecht om de reeds lang geplande woningbouwlocatie Rijnenburg eerst te gebruiken als een tijdelijk energielandschap? De casus maakt duidelijk dat er veel factoren van invloed zijn bij het al dan niet binnen- of buitenstedelijk ontwikkelen van woningbouw. Reeds verworven grondposities, de ontsluiting en de druk op het landschap door andere bestemmingen zoals energieopwekking dienen tegen elkaar te worden afgewogen.
Lees meer