13.2.20

Samenvatting: stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 'een A4tje' samengevat met welke stikstofwaarden moet worden gerekend voor woningbouw. De algemene conclusie is dat bij maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op zandgrond op minimaal 7 km afstand van een Natura 2000-gebied, de stikstofdepositie onder gemiddelde omstandigheden 0,00 mol/ha/jaar is. Voor projecten met een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar hoeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.
Lees meer