17.2.20

Onduidelijkheid over gevolgen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De onduidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet stelt gemeenten voor dilemma’s. Dit schrijft Nico Nijveld, docent van de Workshop Leges bij Involon, op de website van Binnenlands Bestuur. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen voor onder meer ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en water.  Minister van Veldhoven heeft laten weten uiterlijk 1 juli 2020 te besluiten over het wel of niet inwerkingtreden van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wet bewaakt de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van bouwplannen. Een groot deel van het werk dat gemeenten nu uitvoeren, moet na inwerkingtreding van deze wet door aanvragers van omgevingsvergunningen worden gedaan. Dit betreft bouwwerken zoals eengezinswoningen, bedrijfspanden met maximaal twee bouwlagen en verbouwingen.
Lees meer