22.1.20

Truc om de wet te omzeilen en toch huizen met aardgas te bouwen

Gasloze nieuwbouw is nu al wettelijk verplicht. Talis kan dit omzeilen dankzij een bepaling uit het Bouwbesluit, zo meldt De Gelderlander in een artikel. Wanneer de bestaande fundering blijft staan om de vervangende nieuwbouw op te plaatsen, geldt het project formeel als renovatie en dan mag de gasleiding blijven liggen. Dat komt Talis goed uit: volgens de woningcorporatie is de huidige fundering van de 220 woningen in de Jerusalembuurt nog prima. Hergebruik levert tijdens de sloop en nieuwbouw veel tijdwinst op, het is goedkoper én beter voor het milieu.
Lees meer