9.1.20

Stadsmakersfonds, als banken niet willen en corporaties niet mogen

Groene en sociale initiatieven kunnen lang niet altijd doorgang vinden, hoe graag gemeenten en inwoners ook willen. Gevestigde banken willen niet, gemeenten kunnen niet en corporaties mogen niet. Voor duurzame projecten met bijvoorbeeld weinig startkapitaal, maar met potentie is er nu het Stadsmakersfonds. Hierover publiceert de website Stadszaken.nl. "Dit is uniek, want zo’n financier vind je niet snel", vertelt Bianca Ernst van Het Hof van Cartesius, een initiatief op het bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht.
Lees meer