23.1.20

Opinie: ''Behalve geld zijn visie, regels en samenwerking nodig om de woningcrisis op te lossen.''

"Nieuwe tijden en nieuwe opgaven vragen om een open vizier, ook waar het de aanpak betreft. Zo’n 15 jaar geleden dachten we dat Nederland ongeveer ‘af’ was. Het ruimtelijk beleid werd daarom vergaand gedecentraliseerd en het bijbehorende ministerie opgeheven. Nu klinkt alom weer de roep om sturing die over bestuurlijke en sectorale grenzen heen reikt." schrijven hoogleraar Co Verdaas en universitair hoofddocent Gebiedsontwikkeling Tom Daamen op de website gebiedsontwikkeling.nu.
Zij pleiten voor meer visie, regels en samenwerking om Nederland aan het bouwen te krijgen.
Lees meer