30.1.20

De Woonweek: Hoe de overheid stuurt in de woningmarkt, zowel bij koop als huur

De aanhoudende roep om ingrijpen en maatregelen door de overheid om het tekort aan woningen aan te pakken lijkt deze week door te dringen tot het Binnenhof. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een beperking van de huurstijging van sociale huurwoningen. De ‘Wijziging huursomstijging woningcorporaties’. Woningcorporaties mogen de huren – gemiddeld op hun eigen bezit - niet sneller laten stijgen dan de inflatie. Tot en met 2019 was dit nog inflatie + 1%.

Een dergelijke regulering van huurstijgingen wil de PvdA ook graag voor woningen die vallen onder de ‘middenhuur’. Kamerlid Henk Nijboer diende daartoe een initiatiefwet in bij de Tweede Kamer, zo vertelde EenVandaag ons. "Ik vind dat de woningnood geen verdienmodel mag worden van beleggers. Wonen is een grondrecht, dat moeten we als overheid beschermen en dit kabinet doet daar echt veel te weinig aan." Lichtte de PvdA'er toe in een filmpje op die website.

Deskundigen aan het woord over de (on)betaalbaarheid van huurwoningen
Een opmerkelijke wending van de discussie was te beluisteren in een ‘rondetafelgesprek’ dat de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken had belegd met tal van deskundigen op het gebied van wonen en huren. Bijvoorbeeld de inbreng van Rabobank Research specialist Nic Vrieselaar, die pleitte voor de volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek: “Tal van studies laten zien dat de hypotheekrenteaftrek niet alleen de keuze tussen huren en kopen verstoort en de huizenprijzen opdrijft, en daarmee ook de huurprijzen, maar dat het ook de ontwikkeling van een volwaardige vrijehuursector belemmert. Het is daarom raadzaam om ná het al ingezette afbouwtraject de hypotheekrenteaftrek in gelijke stapjes verder af te bouwen.”

Een andere onverwachte inbreng kwam van Woonbonddirecteur Paulus Jansen. Tegen de trend en het voornemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in, neemt hij stelling tegen tijdelijke woningen. “De Woonbond vindt dit niet de juiste oplossing en geeft de voorkeur aan permanente woningen die beter én goedkoper zijn omdat de aan- en afloopkosten van tijdelijke woningen hoog zijn in relatie tot de levensduur.” gaf hij aan. Een opvatting die tevens terug te vinden in het deze maand gepubliceerde ‘Plan voor de Volkshuisvesting’ van de organisatie. En waar hij nog aan toevoegde dat ook qua duurzaamheid tijdelijke woningen minder presteren.

Minder duurzaamheid door een maas in het Bouwbesluit
In het tumult over huurprijzen lijkt een ander terugkerend onderwerp te worden vergeten: duurzaamheid. Een week geleden kopte het Algemeen Dagblad dat corporatie Talis in de regio Nijmegen een maas heeft gevonden in het Bouwbesluit waardoor ze nieuwe woningen kan bouwen mét aardgasaansluiting. Ondanks dat het wettelijk verplicht is om nieuwe woningen gasloos te bouwen. Namelijk, als de bestaande fundering blijft staan om de vervangende nieuwbouw op te plaatsen, geldt het project formeel als renovatie en dan mag de gasleiding blijven liggen en worden aangesloten.

Goedkoop kan duurkoop blijken als bezuinigd wordt op duurzaamheid
Overigens zou nog wel eens kunnen blijken dat goedkoop uiteindelijk duurkoop blijkt te zijn. De website Stadszaken publiceerde namelijk een onderzoek van Pim van Veen, makelaar van beroep, die een masterscriptie schreef over de vraag wat verduurzaming oplevert. Hieruit blijkt dat duurzame woningen uiteindelijk tot 13% meer opleveren bij verkoop dan woningen die niet duurzaam zijn uitgevoerd.

Einde aan de mythe dat kopen beter is dan huren
Ten slotte deed stadsgeograaf Cody Hochstenbach een poging op de website OneWorld om een einde te maken aan de stelling dat het kopen van een woning superieur is aan huren. Hij legt in zijn opiniestuk uit dat deze opvatting ons al sinds de jaren ‘80 wordt opgedrongen via tal van uitingen.

“Het is wel waar dat kopen momenteel gemiddeld genomen financieel voordeliger is dan huren. Dit is echter zeker geen vaststaand gegeven, maar deels het gevolg van stimulerend overheidsbeleid. Zo is de hypotheekrenteaftrek een jaarlijkse miljardensubsidie voor woningbezitters. En de rijkste huishoudens met de duurste woningen profiteren het meest.” zo schrijft hij. Waarschijnlijk vindt de hoogleraar een medestander in Rabobank Research specialist Nic Vrieselaar.