8.11.19

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - ''Niet langer heeft de overheid een dubbele pet op''

Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In een artikel  op de website van Cobouw legt Kwartiermaker Wkb Esther Van Kooten Niekerk uit waarom de wet een verbetering is. "Nu is het toezicht op het bouwproces nog in handen van de gemeente. En die gemeente controleert alleen of er is voldaan aan het Bouwbesluit. Ja, dat Bouwbesluit kijkt ook naar duurzaamheid – maar alleen in het ontwerp. Of de vereiste duurzaamheid tijdens het bouwproces daadwerkelijk wordt gerealiseerd, dat blijft onder de radar."
Lees meer