1.11.19

Uitleg over PFAS en waarom dit een probleem is voor de bouw

Tapijten, kartonnen verpakkingen, brandblusschuim en make-up: het zijn allemaal producten waar PFAS in worden gebruikt. Op de website Duurzaam Bedrijfsleven is een uitleg te vinden over PFAS en waarom het een probleem is. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende chemische stoffen die in de jaren ’60 ontwikkeld zijn. In één kilo droge grond mag niet meer dan 0,1 microgram PFAS zitten. Nu blijkt echter dat op verschillende plaatsen in Nederland meer dan die 0,1 microgram in de grond zit, waardoor verplaatsing van grond en baggerspecie niet langer mag.
Lees meer