20.11.19

Omgevingswet houdt geen rekening met kinderen

Begin december weten we zeker of de Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Maar volgens een opinie-artikel op de website Stadszaken.nl van planoloog Elske Oost-Mulder zijn hierin de kinderen vergeten. Welke plek hebben kinderen hierin en hoe worden zij in de participatie gehoord? En de speelruimte? Sneeuwt die onder in thema’s als leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of gezondheid? "Spelen is meer dan een ruimteclaim an sich. Spelen is vrijheid. Voor een kind is de hele openbare ruimte speelruimte, die begint zodra zij de voordeur uitstapt. Denk maar aan waar u zelf speelde toen u tien jaar oud was. Precies: overal waar je op ontdekking wilde en al dan niet mocht. Laten we dat dan nog steeds zo zijn, of gaan we door in de huidige lijn van speelgevangenissen waar kinderen alleen binnen de begrenzing van een speelplek welkom zijn. De Omgevingswet is er om speelruimte te geven. Dus ook voor spelen."
Lees meer