29.5.19

Crisis- en herstelwet aangepast om woningbouw te versnellen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt ons ruimte om, vooruitlopend op de Omgevingswet, te experimenteren met instrumenten uit die wet en nog veel belangrijker, de woningbouwproductie te versnellen.”
Eén van de projecten die met de Crisis- en herstelwet mogelijk wordt gemaakt is het project Amsterdam Haven-Stad, waarmee op termijn tussen de 40.000 en 70.000 extra woningen kunnen worden gerealiseerd.
Lees meer