29.4.19

Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil stopt

Vrijwillige stedelijke kavelruil is een nieuw middel voor gebiedsontwikkeling waarvoor een regeling zal worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom en daarmee in de Omgevingswet. Vooruitlopend daarop hebben het ministerie van BZK en het Kadaster in de afgelopen 2,5 jaar samengewerkt in een stimuleringsprogramma om ervaring op te doen met de praktische toepassing ervan. De resultaten zijn onlangs gepresenteerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees meer en lees meer.