20.3.19

Provincies treden steeds meer op de voorgrond bij het plannen van nieuwbouw

Woningnood staat hoog op de agenda bij de Provinciale Staten. Provincies treden steeds meer op de voorgrond bij het plannen van nieuwbouw, ook omdat het Rijk zich heeft teruggetrokken. Door de woningnood stond de rol van de provincie bij woningbouw centraal tijdens de campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tot 2030 zijn in Nederland 700.000 woningen nodig.
Lees het oorspronkelijke artikel.