17.12.18

De Omgevingswet is voor veel gemeenten nog onduidelijkVoor de helft van de gemeenten is het nog onduidelijk wat de planologische gevolgen zijn van de Omgevingswet. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit de gemeentebenchmark Omgevingswet 2018 van adviesbureau Stec Groep. Naar verwachting wordt de wet in 2021 ingevoerd. Met name de meer planologische kant van de nieuwe wet is voor de helft van de gemeenten een witte vlek, blijkt uit de benchmark. Het gaat dan om verschillende thema’s, zoals schuiven met onderzoekslasten naar een latere fase van planvorming, meer flexibiliteit bij gebiedsontwikkeling en monitoring bij toedeling van functies aan locaties. Gemeenten geven aan deze thema’s belangrijk te vinden, maar nog weinig idee te hebben hoe het concreet gaat werken.