3.11.18

'Aanpassingen in de Omgevingswet ondermijnen het doel van de wet'Het kabinet stelt ingrijpende wijzigingen voor in de Omgevingswet. Op gebiedsontwikkeling.nu stelt Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, dat dit een fors risico voor het hoofddoel van de wet is. Dat is het verbeteren van de omgevingskwaliteit. De Invoeringswet breekt met het belangrijkste doel van de wet: de integrale afweging van plannen. De vergunning voor het tot stand brengen van een bouwwerk wordt in het wetsvoorstel in onderdelen opgeknipt. Eerst kan een technische goedkeuring worden gevraagd, daarna pas de ruimtelijke goedkeuring. Dat maakt het volgens ten Cate voor gemeenten moeilijker om op kwaliteit te sturen.
Lees het oorspronkelijke artikel.