9.7.18

Gasaansluiting bij nieuwbouw: verboden of niet meer verplicht?

Er gaan verschillende geluiden rond over de vraag of het nog mogelijk is om nieuwe woningen te voorzien van een gasaansluiting. Honk zocht uit hoe het zat en vond het antwoord op de website van de vereniging BWT (toetsers omgevingsvergunning).

De Gaswet is per 1 juli gewijzigd. Met de aangepaste wet is het voor netbeheerders niet meer verplicht om een woning op gas aan te sluiten. "Aangezien de netbeheerder alleen wettelijke taken mag uitvoeren, is het voor de netbeheerders in dat geval ook niet mogelijk om op verzoek alsnog aan te sluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor de facto als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting.
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Er is een ministeriele regeling waaruit blijkt wat zwaarwegende redenen zijn. Die benoemt de situaties waarin de  kosten van alternatieve warmte zodanig hoog zijn dat de realisatie van de woningen of gebouwen niet door kan gaan, of indien ter plaatse simpelweg niet kan worden voorzien in alternatieve warmte.