11.4.18

Vijf misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Er is echter discussie over de mate waarin binnenstedelijk bouwen haalbaar en wenselijk is. Uiteindelijk zijn locatiekeuzes politieke keuzes zegt Edwin Buitelaar. 'Maar in het debat worden soms argumenten gebruikt die op misverstanden zijn gebaseerd. Dat belemmert een afgewogen besluitvorming'. In een artikel op de website Stadszaken.nl bespreekt hij vijf van die misverstanden.
Lees het oorspronkelijke artikel.