24.6.24

Minister doet voorstel voor strengere milieueisen voor woningen per medio 2025.

"Minister De Jonge ( BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan voor het verder aanscherpen van de grenswaarde voor de milieuprestatie van woonfuncties en kantoorfuncties en het regelen van de grenswaarden voor de milieuprestatie voor andere gebruiksfuncties. Eenzelfde brief is ook aan de eerste Kamer gezonden."
Lees het hele bericht...