25.10.23

Straffeloos een boom kappen? Het kan in gemeenten waar de verordening niet omgevingswet-proof is gemaakt.

"Onder meer de APV, de erfgoedverordening en de kapverordeningen bevatten verwijzingen naar de Wabo. Die gelden niet meer als per 1 januari aanstaande Omgevingswet wordt ingevoerd. Niet alle gemeenten blijken daar tijdig aan te hebben gedacht. ‘Je loopt het risico dat je vergunningplichten straks niet kunt effectueren.’"
Lees het hele bericht...