15.2.23

Amsterdam tempert haar ambities voor de realisatie van zelfbouwinitiatieven.

Nul20 schrijft: "Het Amsterdamse college tempert zijn zelfbouwambities. Het college blijft hechten aan zelfbouw en wooncoöperaties, maar trekt de eerdere doelstelling in van 600 zelfbouwwoningen per jaar, waarvan 350 voor wooncoöperaties. Dat aantal is trouwens de afgelopen jaren nimmer gehaald. Het gemeentelijke Team Zelfteam wordt verkleind en vanaf dit jaar is de post zelfbouw uit de begroting geschrapt. Binnen deze mogelijkheden geeft de gemeente prioriteit aan collectieve vormen van zelfbouw zoals wooncoöperaties. Voor de realisatie daarvan wordt gezocht naar samenwerking met woningcorporaties en andere ontwikkelaars."
Lees het hele bericht op nul20.nl.