30.1.23

Raad van State oordeelt negatief over het wetsvoorstel voor de huurtoeslag.

Aedes schrijft: "Het kabinet moet haar wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag in zijn huidige vorm niet indienen, zo adviseert de Raad van State. Tweederde van de ontvangers gaat erop achteruit, terwijl de huurtoeslag juist bedoeld is om huishoudens met lage inkomens betaalbaar te laten wonen. Ook wordt de regeling niet eenvoudiger, het aantal terugvorderingen zal niet minder worden en er zijn juist meer bezwaren en klachten te verwachten."
Lees het hele bericht op aedes.nl.