12.1.23

De verhoging van de overdrachtsbelasting is slechts ingegeven door opportunisme, meent het FD.

FD schrijft: "Tot op zekere hoogte is belastingheffing altijd een kwestie van opportunisme. Linksom of rechtsom moeten overheden geld binnenhalen om collectieve uitgaven te bekostigen. Maar er zijn grenzen aan dit opportunisme. Met de verhoging per 1 januari van het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% zoekt het kabinet die grenzen op."
Lees het hele bericht op fd.nl.