2.1.23

De grote uitdagingen op de woningmarkt vragen om blijvende centrale regie van de overheid, meent de SER.

SER schrijft: "De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad. Een blijvende centrale regie vanuit de overheid is noodzakelijk, evenals het verkorten van procedures en voorspelbaar ruimtelijk beleid voor gemeenten en provincies. Dat concludeert de SER in zijn verkenning Hoe wonen werkt. "
Lees het hele bericht op ser.nl.