24.11.22

Het kabinet verlangt een hogere grondwaterstand van waterschappen, onder meer om verzakking van huizen te verminderen.

De Volkskrant schrijft: "Het kabinet wil dat provincies en waterschappen het waterpeil in veenweidegebieden verhogen. Zij krijgen ongeveer een jaar de tijd om een gedetailleerd plan te maken. De grondwaterstand moet omhoog om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en te voorkomen dat huizen verzakken."
Lees het hele bericht op volkskrant.nl.