6.11.22

Advies uit 2020 voor betere huisvesting arbeidsmigranten leidt wellicht in 2025 tot wetgeving.

NOS schrijft: "Behandel arbeidsmigranten als gelijkwaardige mensen en niet als tweederangsburgers, dat was in oktober 2020 de belangrijkste boodschap van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Dat rapport-Roemer werd breed omarmd en het toenmalige kabinet riep op tot regulering van de sector. Precies twee jaar later zijn er verbeteringen doorgevoerd, maar laat wetgeving nog op zich wachten."
Lees hier het hele bericht op nos.nl.