5.7.22

Bouwers kunnen in éen jaar 10.000 flexwoningen bouwen, mits de minister zorgt voor grond, vergunningen, nutsaansluitingen en afdekking van risico's.

Nul20 schrijft: "Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, en een groep van innovatieve bouwers hebben minister Hugo de Jonge een aanbod gedaan om in een jaar 10.000 modulaire woningen te bouwen. Dit mede om de acute huisvestingsproblematiek van vluchtelingen op te lossen. De minister moet dan wel twee problemen oplossen: zorgen voor tijdige nutsaansluitingen en het financiële risico op een te korte exploitatietermijn wegnemen."