7.7.22

Amsterdam groeit al voor 2030 door naar 1 miljoen inwoners

Nul20 schrijft: "Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden. Amsterdam heeft in 2030 ruim een miljoen inwoners, aldus de nieuwe bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. Krimp wordt verwacht in enkele tientallen gemeenten in het noorden en langs de oostgrens van het land."