12.6.22

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is opnieuw onzeker.

"De Eerste Kamer heeft het voor 21 juni geplande debat met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de invoeringsdatum van de Omgevingswet afgelast. Daarmee neemt de kans toe dat de senaat niet voor 1 juli met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 zal instemmen. Gezien het half jaar voorbereidingstijd dat gemeenten minimaal nodig hebben, komt de invoering van de wet per 1 januari 2023 dan nog meer onder druk te staan."