23.6.22

Atlas Research waarschuwt voor te veel woningbouw in minder aantrekkelijke gemeenten.

"De woningnood in Nederland is nog groter dan gedacht, zo blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022. Maar de behoefte aan nieuwe woningen is lang niet overal in Nederland even groot. In de atlas wordt zelfs gewaarschuwd voor de bouw van nieuwe woningen in Lelystad, Helmond en Almere. "Bouwen, bouwen, bouwen brengt ook risico's met zich mee", aldus de onderzoekers. "Zonder investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd."