12.6.22

Ambtenaren die kritiek geven op de Omgevingswet werden door het ministerie geïntimideerd, schrijft Binnenlands Bestuur.

"Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeerde tegenvallende tussenrapportages over de Omgevingswet  te verbloemen en intimideert tegenstanders van snelle invoering. Dat beeld komt naar voren uit gesprekken die Binnenlands Bestuur voerde met ambtenaren en andere partijen die nauw betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet. Zelf spreekt het ministerie van 'signalen van niet-professionele escalatie'. "