13.5.22

De Jonge wil voorrang voor 'kwetsbaren' bij toewijzing van huizen. Gemeente moeten hiervoor een plan van aanpak maken.

NOS schrijft: "Gemeenten moeten ernaar streven dat 30 procent van het woningbestand bestaat uit sociale huurwoningen. Verder moeten ze harder hun best doen om kwetsbare groepen snel aan een betaalbare woning te helpen, bijvoorbeeld door hun voorrang te verlenen bij het toekennen van een woning. Dat staat in de nota Een thuis voor iedereen van minister De Jonge van Volkshuishuisvesting en Ruimtelijke Ordening."