29.11.21

De woningcorporaties bouwden in 2020 weer wat meer woningen. De bouwkosten namen in dat jaar met 13% toe. Ze bouwden minder kleine woningen.

Aedes schrijft: "Woningcorporaties bouwden vorig jaar 15.199 nieuwe woningen. Dat is 14% meer dan in 2019. In dat jaar werd de neergaande trend in de woningbouwproductie door corporaties omgebogen. De kosten om een huis te bouwen namen met 13 % toe in vergelijking met het jaar daarvoor. Corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie de komende jaren fors verder te verhogen.".
Lees het volledige artikel bij de bron.