17.10.21

Dakloosheid wordt vaak gezien als een zorgprobleem, maar is in eerste instantie vooral een woonprobleem, denkt de Woonbond.

De Woonbond vraag aandacht voor daklozen: Dakloosheid in Nederland wordt vooral als zorgprobleem gezien, niet vooral als huisvestingsprobleem. Dakloosheid is op Rijksniveau geplaatst onder het ministerie van VWS en in gemeenten onder zorg. Dakloosheid is echter een schending van het recht op behoorlijke huisvesting en daarom primair een huisvestingsprobleem. In het woonbeleid, zowel bij het ministerie van BZK als bij gemeentelijke woonafdelingen, zou daar meer aandacht voor moeten zijn.".
Lees het volledige artikel bij de bron.