5.6.21

Volgens de woningcorporaties wordt het weer tijd voor 'volkshuisvesting', maar ze zijn er niet gerust op dat een nieuw kabinet daar ook oog voor heeft.

Nu.nl schrijft: "Dat woningnood een thema is in de kabinetsformatie staat buiten kijf, maar woningcorporaties zijn er nog niet gerust op dat ze straks het voortouw mogen nemen bij het bouwen van nieuwe huizen. Vorige week ging er opnieuw een brief naar de informateur, met het pleidooi de verhuurdersheffing af te schaffen.".
Lees het volledige artikel bij de bron.